Om oss

Barkley & Bird är en redovisningsbyrå som tar hand om hela eller delar av er redovisning. Vi erbjuder hjälp med allt från löpande bokföring, årsredovisningar och bokslut till uppföljning, och ekonomiska analyser. Vi anpassar rådgivningen kring er verksamhet.

Tänk noga igenom vad som är viktigast för ert företag när ni väljer redovisningsbyrå. Det är era behov som bör styra valet. Barkley & Bird vägleder er så ni får den expertis ert företag behöver. Vi jobbar med långsiktiga relationer där vi får en god insikt i företaget och kan bidra med värdefulla och strategiska råd och erbjuda er smidiga optimeringslösningar.

Förr var den geografiska närheten viktig. Med dagens teknik är det inte längre av någon större betydelse. Vi erbjuder en komplett digital lösning som gör kommunikationen enkel och effektiv. Ni kan även skicka in material fysiskt om ni föredrar det. Ni väljer själva den lösning ert företag känner sig bekväm med.

Tjänster

 • Aktiehanterare
 • Anläggningsregister
 • Avstämning balansräkning
 • Bokföring
 • Budget
 • Faktureringstjänst
 • Inkomstdeklarationer
 • Koncernredovisning
 • Kontrolluppgifter
 • Kundreskontra
 • Likviditetsrapporter
 • Leverantörsreskontra
 • Löneadministration
 • Nyckeltalsrapporter
 • Projektredovisning
 • Periodbokslut
 • Resultatrapportering
 • Rådgivning moms & skatt
 • Statistik
 • Skattedeklarationer
 • Årsbokslut
 • Årsredovisning